Otázky a odpovědi

Jaké, jak, kolik, co a čeho?

O terčovcích, jejich chovu a odchovu toho bylo napsáno opravdu mnoho a informací je plný Internet. Stačí jen hledat, číst, hledat a zkoušet...Na techniky a postupy chovu by si měl každý přijít sám, jelikož jde stejně o individuální záležitost... No a všechny základní rady jsou tu:

Google


Záznamy: 1 - 1 ze 1

Zájímavost - Zkušenosti s odchovem

Než jsem stihl řádně připravit vodu po přelovení předchozích odchovů,  chovný pár Pigeonů se vytřel a vodí své mladé v místní městské vodě. Mladých je sice poskromno, ale je to důkaz, že je odchov i v takových podmínkách možný... Aktuální video níže...

(Reverzní osmósa, UV lampa, chemie? Ne! Evidentně není potřeba...)

Vodivost 750 µS, pH 7.2

Zásadně se vyhýbáme zkrmování živé resp. "mražené" potravy (cyklop, nítěnky, patentky, koretry), bez předešlého ošetření nebo dezinfekce.


DEZINFEKCE ŽIVÉ POTRAVY PŘED ZKRMENÍM:

V případě, že v blízkosti máte zdroj živého krmení  cyklopu, můžete udělat něco pro prevenci a zavést následující režim. Již v místě odlovu přidáme do nádoby s krmením dezinfekční roztok. Použijeme například Terap  IDG (AQUAR) v preventivní dávce. Dezinfikovaný cyklop před zkrmením důkladně propláchneme pod tekoucí vodou (nejlépe sprchou) a teprve potom, po malých dávkách, zkrmujeme. Zdůvodnění: Při odlovení živého krmení se spolu s nalovenou živou hmotou dostávají z krmných dávek do vody i paraziti a jejich vývojová stádia. Důkladným proplachem se jich z větší části zbavíme. V případě postupného zkrmování provedeme dezinfekci a proplach před každým zkrmením.

OŠETŘENÍ MRAŽENÉHO KRMENÍ:

Mražený cyklop nebo jiné mražené krmení (patentky, koretry apod.) nezkrmujeme jak je běžné, "vhozením" mražených kostek do nádrže, ale postupujeme následovně. Dávku krmení dáme do vhodného sítka, proplachem v teplé vodě nejdříve necháme roztát a teprve po důkladném proplachu krve a nečistot zkrmujeme.

Zdůvodnění: Působením mrazu, a to i zamražením do -40 oC, se zárodky mnoha nemocí nezničí. Viry, bakterie, spory plísní, ale ani někteří patogenní prvoci resp. vajíčka některých červů přežívají a čekají na příhodné životní podmínky. Zdůrazňeme, že pokud by tomu tak bylo a zamrazením by se krmení zbavilo parazitů ( bakterií, prvoků, červů) tak by planeta Země nepřežila již první dobu ledovou. Po prvním mrazu by tu nezbylo nic živého. Příroda je moudrá a tak i pro tento případ "vymyslela" mechanismy k přežití.

Rozmražením a proplachem se potenciální patogenní paraziti ryb též 100 % ne nezničí, ale alespoň se významně sníží riziko rozmnožení parazitů v příhodných podmínkách, mezi které prostředí akvárii bezesporu patří. Takže tento bod považujme z hlediska prevence nemocí za velmi důležitý.

Dezinfekce a dekapsulace vajíček Artemia salina:

Za velmi významné preventivní opatření, proti patogenním bakteriím resp. proti mechanickému zanesení zažívacího traktu ryb skořápkami z vylíhnutých, ale i nevylíhnutých vajíček, považujme chemické ošetření vajíček artemií (Artemia salina) před líhnutím.

Problém: Povrchová vrstva obalu je "členitý terén" kde se mohou usazovat spory bakterií a plísní rodu Vibrio sp.,Saprolegnia. Líhnutím artémie v solném roztoku se však bakterie neodstraní a protože líhnutelnost je mnohdy malá, dostávají se při zkrmování do vody i vajíčka nevylíhnutá ve stádiu 1-3 (často nacházím ve střevech potěru ryb nevylíhnuté artémie a skořápky již vylíhnutých artemií, které se dostávají do vody při zkrmování). Takto se dostávají spory plísní a bakterií do vody resp. do organismu ryb. Podle pozorování je tento stav příčinou velmi častých a jinak nevysvětlitelných úhynů, zvláště plůdku ryb. Obal vajíček artemií je tvořen třemi vrstvami 1. Vrstva alveolární  pevná lipoproteinová vrstva protkaná chitinem a hematinem, který způsobuje hnědé zabarvení vajíček. Chrání embryo proti mechanickému poškození a proti UV záření. Pod touto skořápkou se nachází 2. tzv. vnější kutikulární vrstva permeabilní membrána chránící embryo před pronikáním molekul větších než molekula CO2. 3. vrstva se nazývá embryonální kutikula  průhledná a velice elastická vrstva, která se během inkubace vyvíjí v líhnoucí membránu.

Vývojové změny artemie: 1. Suché tvrdé vajíčko, 2. Hydratované vajíčko- začátek metabolismu. 3. Stádium (umbrella), 4. Nauplius – larva opouští obal., 5. Prázdná skořápka.

Řešení problému: Touto metodou se odstraní vnější hnědá, tvrdá lipoproteinová vrstva vajíčka. Tím odpadá oddělení vylíhnutých a nevylíhnutých vajíček od sebe a energetická hodnota stravy, takto vylíhnutých artémií je o 30 - 50% vyšší, protože v další fázi líhnutí nespotřebují artemie energii na protržení obalu. Po odstranění tvrdého obalu můžeme dekapsulovaná vajíčka použít přímo ke krmení, nebo je dáme standardním způsobem dále vylíhnout do slaného roztoku (tím se navíc zvýší líhnutelnost téměř na 100 %, takže můžeme využít i horší, levnější artémii s malou líhnutelností).

Postup při dekapsulaci artemií.

1) 3-5 g vajíček ( lžičku) suchých vajíček dáme do 150 ml vody (bez soli) v klasické Vaší vyvýječce a necháme je 1 hodinu nabotnat (hydratovat) za bohatého provzdušńování. 2) Po 1 hodině přidáme do vyvíječky 1 ml 5% ního louhu sodného (zásobní roztok louhu sodného připravíme rozpuštěním 50 g NaOH / l destilované vody) a 180 ml SAVA s obsahem 4,72 % NaOCL. Ihned po přidání SAVA nastává rozpouštění obalu vajíček. Přívod vzduchu upravíme tak, aby nedocházelo k pěnění roztoku. Jak se obal rozpouští, pozorujeme změnu barvy vajíček z tmavě hnědé, přes šedou do oranžové. Vajíčka ztrácejí schopnost vznášení. Tento proces trvá několik minut ( obvykle 3-8 minut) a je ukončen, když jsou vajíčka úplně oranžová !!! Reakci sledujeme a ve  chvíli zoranžovění vajíček proces ukončíme. 3) Dekapsulovaná vajíčka propláchneme v sítku pod tekoucí vodou a nakonec je ponoříme do dezaktivačního roztoku  (při menším objemu zpracovávaných vajíček stačí důkladné propláchnutí dekapsulovaných vajíček pod tekoucí vodou). Dezaktivační roztok si připravíme  do zásoby, kdy do 1 l vody nalijeme 10 ml AQUA regulátoru ( AQUAR ). Oranžová vajíčka ponoříme na 5 vteřin do tohoto roztoku a nakonec propláchneme pod tekoucí vodou.

Dekapsulovaná vajíčka můžeme:

a) Uschovat v ledničce při 0 – 4 oC po dobu několika dní až dvou týdnů a potom použít přímo ke zkrmení nebo k dalšímu vývoji v klasickém solném roztoku

b) Nechat ihned po dekapsulaci vajíčka klasickým způsobem dále vyvíjet v solném roztoku. Pro rychlejší vývoj vajíček osvítíme vyvíječku lampou s intenzivním světlem 40-60W a svítíme z takové vzdálenosti abychom zároveň zajistili i potřebnou teplotu solného roztoku.

 

Zdroj:

https://www.aquar.cz/radce/nenakazlive-nemoci-a-problemy-ryb/dezinfekce-potravy/