Krevetky - Crystal Red Sdílet článek na Facebooku

Odborný název Caridina sp. „Crystal red“

Jeden z nejkrásnějších a nejžádanějších druhů vůbec. Jedná se o červenou recesivní mutaci druhu Cardina sp. „Bee“, která se poprvé objevila roku 1996 v chovu pana Hisayasu Suzukiho z Japonska. Cílenou selekcí a zpětným křížením se podařilo tuto recesivní mutaci udržet a dále prošlechtit na řadu barevných linií lišících se v poměrném zastoupení a sytosti červené a bíle barvy a jejich vzájemném umístění na těle. Nalezneme zde jedince prakticky od zcela červených po téměř bílé, které jsou nejvíce žádané. Především japonští chovatelé se na tento druh a jeho šlechtění specializují a snaží se vyšlechtit zcela bílou linii nebo takovou, která bude maximálně podobná jejich státní vlajce. Němečtí chovatelé se naopak zaměřují spíše na šlechtění zcela červených krevetek.V optimálních podmínkách jsou krevetky plně červenobíle zbarvené už od narození. Vybarvení zvířat je silně ovlivňováno stresem. I na menší stres reagují krevetky poklesem intenzity a změnou vybarvení, hlavně vyblednutím bílých pruhů. Zbarvení vynikne na tmavých substrátech a při použití zářivek zdůrazňující červenou barvu. Druh chovatelsky citlivější a náročnější vhodný spíše pro zkušenější chovatele. Druh nesnášející i mírně vyšší koncentrace dusíkatých látek (nad 20 mg NO3) a vysokou hustotu jedinců v nádrži.

 Info:

Velikost v dospělosti 2 - 3,5 cm
Pohlavní rozdíly samice celkově robustnější a přibližně o 1/4 větší než samci
Dosažení pohlavní dospělosti ve 3 - 6 měsících
Délka života 1 - 1,5 roku
Teplota 18 - 26 °C, optimum 20 - 24 °C
Optimální parametry vody pH 6 - 8, spíše měkká a mírně kyselá voda, snáší však i zásadité a tvrdší vody
Typ ontogenetického vývoje přímý bez larválního stádia
Obtížnost chovu střední
Obtížnost rozmnožování střední
Chování mírumilovný druh
Potrava a její získávání potravní generalista požírající v podstatě cokoli od detritu, nárostů řas, uhynulých živočichů až po sušená krmiva všeho druhu určených pro ryby; potravu získává výhradně sbíráním nebo seškrabáváním z podkladu

* Zdroj: https://www.akvakrevetky.wz.cz/